Welkom bij de grootste spellenwinkel
van Arnhem en omgeving

Ga direct naar de webshop

Privacy Beleid

Spelkwartier.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan.

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons, als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

 

Verzamelde gegevens

Spelkwartier.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

• Het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

• Om u indien u zich hiervoor heeft aangemeld via onze nieuwsbrief te informeren over de ontwikkeling van spelkwartier.nl en aanbiedingen en acties.

• Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u zich ten alle tijden daarvoor afmelden door een e-mail te sturen via het contact formulier.

• Als u bij spelkwartier.nl een klantenprofiel aanmaakt bewaren wij uw gegevens, in ‘Mijn Account’ slaan we informatie op zoals de door u opgegeven naam, adres, telefoonnummer en (e-mail)adres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

• U kunt ten alle tijden zelf met de door u ingegeven inlogcode deze aanpassen en beheren.

• Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van site.

• U te kunnen verzoeken uw ervaringen met spelkwartier.nl te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn.

• Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en emailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekent te maken.

• spelkwartier.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

• De door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Opslaan van gegevens

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw IP-adres en niet uw emailadres, bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

• uw e-mail adres als u dit aan ons communiceert.

• alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt.

• alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

Cookies

Wij willen u in de toekomst nóg beter van dienst zijn. Daarom gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst. De cookiegegevens blijven op uw eigen computer, worden niet voor andere doeleinden gebruikt én zijn afhankelijk van uw eigen browser instellingen.

Contact

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het contact formulier.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van Spelkwartier.nl toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde e-mail adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van  bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde e-mail adres.